วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

CAKE

ความหมายของเค้ก เค้ก เป็นขนมที่มีกระบวนการทำให้สุกโดยการอบ เป็นขนมที่นิยมบริโภคกันทุกกลุ่มชน เค้กมีหลาย
ประเภทและมีคุณสมบัติต่าง ๆ กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของส่วนผสมคือแป้งสาลี ผงฟู เกลือ ไขมัน น้ำตาล
ไข่ นม และกลิ่นรส โดยต้องมีองค์ประกอบเป็นตัวเค้กให้มีความสมดุลย์ต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของเค้กที่จะทำ

ประโยชน์ของเค้ก เค้ก เป็นขนมอบที่มีลักษณะ รูปร่าง ตามความต้องการของผู้ผลิต แต่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี น้ำตาล
ไข่ นม ไขมัน และสิ่งปรุงแต่งให้เกิดชนิดของเค้ก เช่น ผลไม้ต่าง ๆ ดังนั้นเค้กจึงเป็นขนมที่ให้ประโยชน์กับผู้
บริโภค โดยได้รับสารอาหาร คือ
แป้ง น้ำตาล ให้สารอาหาร คาร์โบไฮเดรท ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย
ไข่ นม ให้สารอาหาร โปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่สร้างเซลล์เนื้อเยื่อให้กับร่างกาย
เนย ไขมัน ให้สารอาหารไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการหล่อลื่นและทำให้ผิวพรรณสดชื่น

นอกจากนั้นเด็กยังสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันมงคลสมรส วันเกิด ปีใหม่ และสามารถจัด
รับประทานเป็นอาหาร น้ำชา กาแฟด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเค้ก เนื้อเค้กชนิดต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำเค้ก

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอบเค้กชนิดต่าง ๆ

หลักการและเทคนิตในการทำเค้ก

ลักษณะของเค้กที่ดี

ข้อผิดพลาดของเค้ก สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ข้อผิดพลาดของเค้กชิฟฟ่อน สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ข้อผิดพลาดของสปองจ์เค้ก สาเหตุ และวิธีแก้ไข

การกำหนดน้ำหนักส่วนผสมต่อขนาดพิมพ์